ALGEMEEN 


Onze praktijk bestaat uit 1 mannelijke en 1 vrouwelijke huisarts die enkel werken op afspraak.

CONSULTATIE


Een bezoek aan de dokter kan alleen na afspraak. Een afspraak maken kan zowel online als telefonisch. Er is op een raadpleging slechts tijd om één patiënt te behandelen. Als je met meerdere patiënten wil langskomen (b.v. ouder én kind), boek dan meerdere afspraken.

Gelieve voor pre-operatieve onderzoeken met ECG, uitstrijkjes in kader van baarmoederhalskankerscreening, verzekeringsonderzoeken en onderzoeken in kader van aanvraag invaliditeit naar de praktijk te bellen. Vaak moet er immers extra tijd voorzien worden voor deze onderzoeken of moet er een (nuchtere) bloedafname gebeuren.

ONGEVAL / DRINGEND MEDISCH PROBLEEM


Bij kleine ongevallen/dringende medische problemen kan je steeds snel terecht op de praktijk. Bel zeker even (ook al is de agenda online volzet), zo ben je zeker dat er een arts aanwezig is op de praktijk en kunnen we een moment afspreken dat je snel gezien kan worden.

PRAKTISCH 


Breng op de raadpleging steeds jouw identiteitskaart (eID) mee. Voor kinderen de kidsID of ISI+ kaart meebrengen. 
Wanneer u verhuisd bent, een nieuw telefoonnummer hebt of een andere mutualiteit, geef dit door aan Evy of één van de dokters. Zo blijven uw gegevens up to date.

Betalen: Je kan bij de artsen betalen via bancontact of contant betalen.

Annuleren: Kunt u niet aanwezig zijn, annuleer dan zo snel mogelijk uw afspraak.

HUISBEZOEKEN


Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen. Op raadpleging zijn er altijd meer en betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling dan thuis. We vragen ook om huisbezoeken voor 10u aan te vragen zodat we deze vlot kunnen inplannen. 

BEREIKBAARHEID


De praktijk is bereikbaar tussen 8.00 en 19.00 uur.
Probeer in de namiddag telefonisch contact te beperken. Op dit moment is Evy niet aanwezig en zijn wij aan het werk met andere patiënten ofwel op huisbezoek.

Telefoons en mails zijn niet de beste middelen om medische problemen op te lossen of medische administratie af te handelen. Voor de meeste problemen moet er immers een lichamelijk onderzoek door de dokter gebeuren. Vragen via mail worden beantwoord van zodra de agenda het toelaat, dit kan geruime tijd duren.

MEDICATIEVOORSCHRIFTEN, ATTESTEN & FORMULIEREN 


Voorschriften worden steeds op de raadpleging geschreven. Kijk thuis, vóór je raadpleging, jouw voorraad na en vraag steeds voldoende voorschriften. Telefonische vragen naar voorschriften (of via mail), worden steeds geweigerd door de artsen. De beste en snelste manier voor het invullen van attesten en formulieren is tijdens een raadpleging. Vaak hebben we immers tijd en een klinisch onderzoek nodig. Valse attesten of attesten met antedatering worden sowieso geweigerd.

OPLEIDING 


We vinden het belangrijk dat er nieuwe artsen worden opgeleid. Zij werken steeds onder supervisie en begeleiding van één van de huisartsen, op die manier kunnen ze de kneepjes van het vak leren. Je kan uiteraard steeds je voorkeur voor je eigen huisarts aangeven bij de onthaalmedewerkers.