Er kan terug via de website een afspraak gemaakt worden.  

Er is op een raadpleging slechts tijd om één patiënt te behandelen. Als je met meerdere patiënten wil langskomen (b.v. ouder én kind), boek dan meerdere afspraken.

Gelieve voor pre-operatieve onderzoeken met ECG, uitstrijkjes in kader van baarmoederhalskankerscreening, verzekeringsonderzoeken en onderzoeken in kader van aanvraag invaliditeit naar de praktijk te bellen. Vaak moet er immers extra tijd voorzien worden voor deze onderzoeken of moet er een (nuchtere) bloedafname gebeuren.